Wat verandert er in 2017 voor de jobstudent?

17 januari 2017  |  By Charlotte Holvoet
Blog post title picture
Heb je het ook ooit meegemaakt: een volledige werkdag moeten opgeven om bijvoorbeeld drie uurtjes te gaan werken? En dat terwijl je maar 50 dagen per jaar mocht werken? Gelukkig is dat nu verleden tijd!

Vanaf 2017 mogen studenten 475 uren studentenarbeid verrichten in plaats van 50 dagen. Op die manier kun je je tijd veel beter inzetten.

Maar hoeveel blijft er dan over van het volledige loon?

De socialezekerheidsregeling voor werknemers is in principe ook van toepassing op studenten. Dat betekent dat wanneer een student ergens aan de slag gaat, de normale sociale werkgevers- en werknemersbijdragen (ongeveer 35% RSZ-werkgever en 13,07% RSZ-werknemer) moeten betaald worden. Maar dat valt te omzeilen... Om geen gewone sociale zekerheidsbijdragen te moeten betalen als student, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De student moet tewerkgesteld zijn krachtens een schriftelijke studentenovereenkomst. Dit kan een studentenovereenkomst voor bedienden of een studentenovereenkomst voor arbeiders zijn.
  • De student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.
  • De student mag het maximaal aantal uren tewerkstelling als jobstudent niet overschrijden (475 uren a.k.a. het studentencontingent).
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan betaal je een “solidariteitsbijdrage” in plaats van de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Deze bedraagt 8,14%, waarvan 5,43% door je werkgever betaald wordt. Van jouw loon wordt er dus nog 2,71% afgehouden.

Maar wat als een student meer dan 475 uren werkt?

Een student die meer dan 475 uren werkt, zal een normale RSZ-bijdrage moeten betalen. De sanctie wordt bepaald naargelang het aantal werkgevers waarbij de student is tewerkgesteld.

Scenario 1: De student werkt in eenzelfde kalenderjaar bij slechts 1 werkgever:

  • Vanaf het 476ste uur - De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.
  • Uur 1 – 475 - Wat er met de eerste tot en met het 475ste gewerkte uur gebeurt, hangt eigenlijk af van de werkgever zelf.

Scenario 2: De student werkt in eenzelfde kalenderjaar bij verschillende werkgevers:

  • Vanaf het 475ste uur - De uren gewerkt bovenop het studentencontingent zijn onderworpen aan de hogere RSZ-bijdragen.
  • Uur 1-475 bij de werkgever(s) waarbij geen overschrijding plaatsvond - De uren blijven onderworpen aan de solidariteitsbijdragen. Met andere woorden, geen sanctie voor werkgevers die het contingent niet overschrijden (de zogenaamde billijkheidsregeling van voorheen).
  • Uur 1-475 bij de werkgever(s) waarbij de overschrijding plaatsvond - Wat er met het eerste tot en met het 475ste gewerkte uur gebeurt, beslist de werkgever zelf.

Een hele boterham. Onthoud vooral dat het maximum aantal uren tewerkstelling als jobstudent gelijk is aan 475 uren, en dat je op Student@work (nog steeds) kan nagaan hoeveel je nog mag werken.

In plaats van je overgebleven dagen, check je nu gewoon de resterende uren. Toch nog vragen? Stel ze gerust via de comments. Check dit overzichtje voor nog een aantal zaken waarop je moet letten als jobstudent. Meer administratieve tips nodig? Lees ook deze blogpost van onze ambassadeur Gilles eens. Veel werkplezier!