Onder de loep: je loonbrief

23 augustus 2016  |  By Marie Lovecchio
Blog post title picture
Ein-de-lijk: je eerste loon op je bankrekening. Waarschijnlijk heb je ondertussen al lang bedacht waaraan je het zal besteden, en terecht! Maar heb je de kleine lettertjes al eens gelezen? Weet je wat die cijfers en bedragen juist betekenen? Toegegeven, het kan er soms als Chinees uitzien. Toch is het belangrijk om te begrijpen waarvoor je betaald wordt. Een woordje uitleg:

Brutoloon

We beginnen bij het begin, je brutoloon, of het loon dat je contractueel bent overeengekomen met je werkgever. Het is het totaalbedrag van je loon vóór fiscale en sociale inhoudingen. Tot het brutoloon behoort niet alleen de verloning die je krijgt voor de gepresteerde uren, maar ook voor vakantiedagen, feestdagen of andere betaalde afwezigheden. Als je overuren presteert, voordelen in natura ontvangt, of andere premies of bonussen krijgt, kun je die hier ook terugvinden.

Bijdrage voor sociale zekerheid

Nee, helaas, je brutoloon is niet het bedrag dat op je bankrekening verschijnt. Van je brutoloon wordt een werknemersbijdrage afgehouden voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Dat geld wordt gebruikt om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, kinderbijslagen enz. te betalen. De bijdrage is voor iedereen hetzelfde: 13,07% van het brutoloon. Het bedrag dat je hiervan overhoudt, is je belastbaar inkomen. Staat er een ‘werkbonus’ vermeld op je brief? Dan betaal je minder sociale zekerheidsbijdragen en houd je netto meer over. Naarmate het loon hoger ligt, wordt de werkbonus kleiner.

Belastbaar loon

Next step: belastbaar loon, of het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdrage en aangevuld met eventuele loonelementen die vrijgesteld worden van RSZ, zoals een sociaal abonnement, dubbel en aanvullend vakantiegeld, gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval, enz.

Bedrijfsvoorheffing

Op het totaal belastbare loon wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden. Hoeveel die bedrijfsvoorheffing juist is, hangt af van een aantal factoren zoals hoeveel loon je krijgt, wat je burgerlijke staat en gezinssituatie is. Opgelet, want de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op je belasting. De definitieve afrekening zal later plaatsvinden, op basis van je belastingaangifte. Vooraf te veel betaald? Dan krijg je geld terug van de fiscus!

Nettoloon

We zijn er! Het nettoloon is het bedrag dat je overhoudt na aftrek van de RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag kan nog verhoogd worden door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen, zoals een sociaal abonnement, of kosten die terugbetaald worden door je werkgever. Jammer genoeg zal het bedrag dat je effectief op je bankrekening ziet verschijnen lager liggen, omdat je werkgever nog een aantal verplichte inhoudingen of mogelijke verrekeningen moet doen. Zo vereisen maaltijdcheques bijvoorbeeld een minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvangen cheque, en worden voordelen zoals het gebruik van een laptop, gsm of bedrijfswagen in mindering gebracht van je uitbetaalde loon. Meer weten over lonen? Neem dan eens een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid.